SVERIGES LEDANDE FÖNSTER.

                   Fönster och installation

                   till förmånliga priser.

                       SP fönsterdörr har samma design som sina fönster och har en hög inbrottsäkerhet. Det finns enkel- eller pardörr, med eller utan spröjs, helglasad eller bröstning. Det vill säga att glasrutan sitter upptill och bör harmonera med fönstret som sitter i direkt anslutning till dörren. SP fönsterdörr levereras med 3-glas isoleringsruta med ett U-värde på 1,2 som standard.

Balans Trä/aluminium

Fönsterdörr

Stabil Träfönsterdörr

          Utåtgående fönsterdörr med 3-glas

          isolerruta. U-värde 1,1. Öppnas som

          en vanlig dörr, hög säkerhet. Enkeldörr

          eller pardörr. Helglasad eller med glas

          alternativt fyllning i bröstning.

          Helglasade dörrar har personsäkert

          glas in- och utvändigt. Insida i täck-

          målat eller laserat trä. Utsida med

          mattlackerad aluminiumbeklädnad.


Produktinfo

         Utåtgående fönsterdörr med 3-glas

         isolerruta. U-värde 1,1. Öppnas som

         en vanlig dörr, hög säkerhet.Enkeldörr

         eller pardörr, helglasad eller med glas

         eller fyllning i bröstning. Helglasade

         dörrar har personsäkert glas in- och

         utvändigt. Insida och utsida i trä, täck-

         målat eller laserat. Glaslister i

         aluminium på vitmålade produkter.


                                       Produktinfo

Intakt Trä/aluminium

Fönsterdörr

Kultur Träfönster

           Utåtgående fönsterdörr med kopplat

           2+1 glas, dvs 2-glas isolerruta +1

           enkelglasruta. U-värde 1,2.

           Konventionellt handtag och lås-

           anordning, förberedd för cylinder-

           låsning. Enkeldörr och pardörr,

           bröstning med glas eller fyllning.

           Insida i täckmålat eller laserat trä,

           utsida aluminiumbeklädd. Finns även

           som inåtgående i enkeldörrsutförande.


                                      Produktinfo

         Utåtgående fönsterdörr med 3-glas

         isolerruta. U-värde 1,1. Konventionellt

         dörrhandtag och fyrpunktslåsning.

         Enkeldörr och pardörr. Kan fås hel-

         glasad eller med glas eller fyllning i

         bröstning. Helglasade dörrar har

         personsäkert glas som standard.

         Insida och utsida i trä, täckmålat

         eller laserat.

                                   


 Produktinfo

Norrtälje fönster AB

Görlavägen 5, Görla

761 41 NORRTÄLJE

Tel: 0176-18333

Mail: Info@norrfonster.se


Org nr: 556924-6829

Innehar F-skattebevis

  • Fönster
  • Altandörrar
  • Skjutpartier & skjutdörrar
  • Dörrar